Language:

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Haber ve Duyurular / Ynt: Pisi Linux 2.0 çalışmaları hakkında
« Son İleti Gönderen: gecekurdu 27 Nisan 2017, 21:26:27 »
herhalde beta güncellenmedi .
3
Donanım / Ynt: tarayıcı kullanımı
« Son İleti Gönderen: mecazi1 27 Nisan 2017, 14:36:28 »
Xsane deneyiver
4
Haber ve Duyurular / Ynt: Pisi Linux 2.0 çalışmaları hakkında
« Son İleti Gönderen: mecazi1 27 Nisan 2017, 14:18:35 »
İki linkte de minimal diyor.
5
Haber ve Duyurular / Ynt: Pisi Linux 2.0 çalışmaları hakkında
« Son İleti Gönderen: asenler 27 Nisan 2017, 13:51:26 »
Beta2 den güncellemeyle geçilemiyor mu?
Yeniden mi kurmak zorundayız?
6
Donanım / Ynt: tarayıcı kullanımı
« Son İleti Gönderen: aokuyumcu 27 Nisan 2017, 13:20:43 »
7
Genel / Ynt: PisiLinux 2.0 Beta 2, Deneyim, Kullanım, Tavsiye
« Son İleti Gönderen: aokuyumcu 27 Nisan 2017, 13:12:10 »
selamlar
cıkanlar yeni sürüm sanırım , RC kde ve  minimal paket indirme boyutu 722 mb 

Pisi-Linux-2.0-RC-KDE5-x86_64.iso https://sourceforge.net/projects/pisilinux/files/latest/download?utm_campaign=updater&utm_medium=email&utm_source=subscribers
Released on 2017-04-24

Pisi-Linux-2.0-RC-Minimal-x86_64.iso https://sourceforge.net/projects/pisilinux/files/latest/download?utm_campaign=updater&utm_medium=email&utm_source=subscribers
Released on 2017-04-25

hayırlı olsun.
8
Haber ve Duyurular / Ynt: Pisi Linux 2.0 çalışmaları hakkında
« Son İleti Gönderen: aokuyumcu 27 Nisan 2017, 12:59:33 »
selamlar
Pisi Linux Our work is still continuing on http://github.com/pisilinux

Pisi-Linux-2.0-RC-KDE5-x86_64.iso https://sourceforge.net/projects/pisilinux/files/latest/download?utm_campaign=updater&utm_medium=email&utm_source=subscribers
Released on 2017-04-24

Pisi-Linux-2.0-RC-Minimal-x86_64.iso https://sourceforge.net/projects/pisilinux/files/latest/download?utm_campaign=updater&utm_medium=email&utm_source=subscribers
Released on 2017-04-25

hepimize hayırlı olsun.
9
Diğer diller / Ynt: Lazarus ile yapılan programları paylaşalım.
« Son İleti Gönderen: mecazi1 27 Nisan 2017, 12:52:22 »
KOD:

unit Unit1;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
  ExtCtrls, Unix;
type
  { TForm1 }
  TForm1 = class(TForm)
    Edit1: TEdit;
    ListBox1: TListBox;
    procedure FormDropFiles(Sender: TObject; const FileNames: array of String);
    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
      Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.lfm}
{ TForm1 }


procedure TForm1.FormDropFiles(Sender: TObject; const FileNames: array of String);//dosyaların bırakılması yordamı
var
  FileName : String;
  S:LongInt;
begin
  for FileName in FileNames do
  begin
    S:=fpSystem('rm -rf '+(FileName));              //Komutla silmeye zorla

    if not FileExists(FileName)then                   //Eğer silindiyse
    begin
      ListBox1.Items.Add(FileName+'-Silindi');//Listbox ta göster
    end;
    if FileExists(FileName)then                           //Eğer silinmedi ise
    begin
      RenameFile(FileName,'/tmp/ff');                 //dosyayı /temp altına ff adıyla taşı
      S:=fpSystem('rm -rf '+'/tmp/ff');                     //Tekrar silmeye zorla
            if not FileExists(FileName)then            //Eğer silindiyse
            begin
            ListBox1.Items.Add(FileName+'-Silindi'); //Listbox ta göster
            end;
    end;
  end;
end;


procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;//Sürükleme başlangıcı
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
    if Button = mbLeft then
     ListBox1.BeginDrag(true);
end;
end.
10
Konu Dışı / Ynt: PİSİYE PROGRAM KURUMU
« Son İleti Gönderen: eersoy93 26 Nisan 2017, 21:27:25 »
Bakkal daha tamamlanmadı.
Sayfa: [1] 2 3 ... 10
Yukarı Çık & Back to Up