Language:

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - mecazi1

Sayfa: [1] 2 3 ... 14
1
Haber ve Duyurular / Ynt: MEBİS LİNUX ÇIKTI
« : 06 Mayıs 2017, 18:10:16 »
Usb bellekten çalışmıyor galiba.
Fat32 ile çalışmadı.
EXT4 biçimlendirme ile çalıştı.

2
Gönüllü Çalışmalar / Delphi KodBank
« : 05 Mayıs 2017, 18:33:03 »
 delphitürk kodbank 3.1 den aktarılmış hazır kodlardan oluşturulmuş delfi kodbankı burada yayınlasam hukuki bir sıkıntı olur mu?
   

3
Konu Dışı / Ynt: curl indirme komutu
« : 01 Mayıs 2017, 15:06:17 »
Sıkıntı da bundan kaynaklanıyor.
no_antivirüs parametresi de işe yaramıyor.

4
Konu Dışı / curl indirme komutu
« : 28 Nisan 2017, 19:11:49 »
Şu komutla küçük dosyalar iniyor.Fakat büyük dosyalar inmiyor.
Virüs taramasıyla ilgili sıkıntı var.Çare nedir?

curl -L "https://docs.google.com/uc?export=download&id=0Bzvb1Nd6s8YUWjYwM2FRZFNTRTA " > Firefox-47-x86_64.mgv

Şunu da denedim:
curl -L "https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0Bzvb1Nd6s8YUWjYwM2FRZFNTRTA" > Firefox-47-x86_64.mgv

5
Donanım / Ynt: tarayıcı kullanımı
« : 27 Nisan 2017, 14:36:28 »
Xsane deneyiver

6
İki linkte de minimal diyor.

7
KOD:

unit Unit1;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
  ExtCtrls, Unix;
type
  { TForm1 }
  TForm1 = class(TForm)
    Edit1: TEdit;
    ListBox1: TListBox;
    procedure FormDropFiles(Sender: TObject; const FileNames: array of String);
    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
      Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.lfm}
{ TForm1 }


procedure TForm1.FormDropFiles(Sender: TObject; const FileNames: array of String);//dosyaların bırakılması yordamı
var
  FileName : String;
  S:LongInt;
begin
  for FileName in FileNames do
  begin
    S:=fpSystem('rm -rf '+(FileName));              //Komutla silmeye zorla

    if not FileExists(FileName)then                   //Eğer silindiyse
    begin
      ListBox1.Items.Add(FileName+'-Silindi');//Listbox ta göster
    end;
    if FileExists(FileName)then                           //Eğer silinmedi ise
    begin
      RenameFile(FileName,'/tmp/ff');                 //dosyayı /temp altına ff adıyla taşı
      S:=fpSystem('rm -rf '+'/tmp/ff');                     //Tekrar silmeye zorla
            if not FileExists(FileName)then            //Eğer silindiyse
            begin
            ListBox1.Items.Add(FileName+'-Silindi'); //Listbox ta göster
            end;
    end;
  end;
end;


procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;//Sürükleme başlangıcı
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
    if Button = mbLeft then
     ListBox1.BeginDrag(true);
end;
end.

8
      SİLİCİ
Silinmekte zorluk çıkaran dosya ya da klasörleri siler.
Dosya ya da klasörü forma sürüklemek yeterlidir.
Uyarmaz.Doğrudan siler.Geri dönüşü yoktur.
Zaman zaman inatçılık yapan dosyalar böyle bir program istiyor.
İndirdikten sonra çalıştırılabilir izni vermelisiniz.

https://drive.google.com/open?id=0Bzvb1Nd6s8YUMjJTa2luaTBwREU


9
Diğer diller / Ynt: Shell Script Kod Bank
« : 16 Nisan 2017, 10:30:47 »
Github hakkında hiçbir tecrübem yok.
Yaptığım bir girişim akametle sonuçlandı.
Biri bu işi benim adıma yapabilir mi? Desem ayıp olur mu?

10
Yazılım / Ynt: firefox youtube sessiz video sorunu
« : 15 Nisan 2017, 15:32:53 »
PisiLinux 2.0 Beta 2 Kurup açtım.
 Yine youtubede aynı sessiz video problemi devam ediyor.
Aşağıdaki uyarıyı veriyor.


Sadece Opera ile ses alabiliyorum o da kesik kesik geliyor.

11
Diğer diller / Ynt: Shell Script Kod Bank
« : 15 Nisan 2017, 15:12:27 »
Lazarus 1.6.4  (Pascal İDE)

Delphi benzeri  program yapan program.

12
Diğer diller / Shell Script Kod Bank
« : 23 Mart 2017, 11:22:00 »
Shell Script Kod Bank oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Bir arayüz hazırladım.Katkı oranında gelişebilir.
Dileyen kendi kodbankasını oluşturabilir.
https://drive.google.com/file/d/0Bzvb1Nd6s8YUU3ZTNG1OV3lKc2s/view?usp=sharing

13
Gönüllü Çalışmalar / Ynt: Pisileyen Program
« : 08 Şubat 2017, 09:21:19 »
http://forum.pisilinux.org/gonullu-calismalar/dep-paketlerini-kuran-program/

Burada bilgi var. binutils paketini kurmalısınız.Programı root haklarıyla açmalısınız.
Program bu şekilde açılırsa programdaki  aç düğmesiyle deb uzantılı paketi seçip kurabilirsiniz.

14
Dosya yöneticisi mi?

15
Yazılım / Ynt: firefox youtube sessiz video sorunu
« : 20 Ocak 2017, 16:53:24 »
Aynı sorun bende de var. Şöyle bir çıktı veriyor:
(process:1355): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed

Şööle bi ayar yaptım çözüldü:
Ayarlar -->Sistem Ayarları -->Çoklu Ortam -->Ses ve Video Ayarları -->Ses Donanımı Ayarları -->Ses Kartı --> Dahili Ses'i seçip uyguladım.

Sayfa: [1] 2 3 ... 14
Yukarı Çık & Back to Up